Oulun kaupunki

Asiakas: Oulun kaupunki

Vuosina 2013 ja 2015 olemme toteuttaneet kyselytutkimuksen suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimukset ovat olleet koko Suomen kattavia sekä haastattelututkimukseen että statistiikkaan perustuvia nettikyselyjä, jotka toteutettiin Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilaamana.

Tutkimusten vastaajina olivat 13-29 –vuotiaat Suomessa asuvat ihmiset, ja tutkimusaineistot kerättiin verkkoon toteutetun verkkokyselylomakkeen avulla. Vuonna 2015 tutkimukseen osallistui yhteensä 2618 vastaajaa eri puolilta Suomea. Vuonna 2013 tutkimukseen osallistui 3214 vastaajaa. Kyselyjä jaettiin eteenpäin vastaajille suomalaisten nuorten suosiossa olevien verkkopalveluiden kautta.

Tutkimusten tuloksiin pääset tutustumaan alta:

Some ja nuoret 2015

Some ja nuoret 2013